เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทฯขอรับประกันว่า ฟิล์มกรองแสงกันความร้อนที่ติดตั้ง สีจะไม่ซีดจาง (No Pale) ไม่หลุดลอก (No Peel) และไม่เกิดฟองอากาศบวมแตกร้าว (No Pop) ภายในระยะเวลารับประกัน 7 ปี หากพบสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลาประกัน ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายผู้ติดตั้งเพื่อแก้ไขหรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ (ภายใน 5 ปีแรกของการรับประกันจะฟรีค่าแรงในการติดตั้ง หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องจ่ายค่าแรงในการติดตั้งเอง)ข้อยกเว้น

  • บัตรรับประกันสูญหาย
  • ฟิล์มถูกกระทำให้เสียหายที่ไม่ได้เกิดจากผู้ติดตั้ง
  • การใช้งาน หรือการดูแลรักษาไม่ถูกต้อง
  • การรับประกัน ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ยึดติดกับกระจก หลังจากติดตั้งฟิล์มกรองแสง ซึ่งอาจทำใหเกิดการหลุดลอกหรือพองได้

หมายเหตุ: ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ