• หลังการติดตั้งฟิล์ม ถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศขนาดเล็กหรือคราบน้ำขังภายในฟิล์มถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะอาการดังกล่าวจะหายไปเองภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ถ้าฟิล์มมีการหลุดหรือยกตัวที่ขอบ กรุณาติดต่อร้านหรือศูนย์ติดตั้งทันทีเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข


  • ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ หลังติดตั้งฟิล์ม ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นๆ บนกระจกเช่นกล้องติดรถยนต์ ที่จับโทรศัพท์มือถือ Easy pass เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มได้ (สติกเกอร์ ป้ายเสียภาษี หรือกระดาษสามารถติดตั้งได้)


  • ภายใน 7 วันหรือ 1 สัปดาห์หลังติดตั้งฟิล์ม ห้ามเลื่อนกระจกหน้าต่างลง


  • งดใช้ระบบไล่ฝ้าเป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากติดตั้งฟิล์มรถยนต์ เพราะความร้อนจากระบบละลายฝ้าอาจจะทำให้ฟิล์มติดรถยนต์เสียหายได้


  • ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้าหยาบ ขนแปรง สก็อตไบร์ท หรือวัสดุอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับฟิล์มได้


  • ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจก ที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น