• ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลง เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังการติดตั้งฟิล์ม
  • ภายหลังการติดตั้งหากกระจกมัว เป็นฝ้า หรือมีลักษณะคล้ายน้ำขังอยู่ อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1- 4 สัปดาห์
  • ภายในระยะเวลา 3 อาทิตย์ หลังติดตั้งฟิล์ม ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นๆ บนกระจก เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มได้
  • ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้าหยาบ ขนแปรง สก็อตไบร์ท หรือวัสดุอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับฟิล์ม
  • ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจก ที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น
  • หลังการติดตั้งฟิล์ม ถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศ หรือฟิล์มหลุดที่มิใช่คราบน้ำขัง กรุณาติดต่อร้านหรือศูนย์ติดตั้งทันทีเพื่อทำการตรวจสอบ และแก้ไข