(+66) 081-612-6030 amon_tun@edl.co.th

คอนทราสต์นาโนคริสตัลคูล

ฟิล์มนาโนคริสตัลคูล

(นาโนเซรามิก)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีระดับนาโน (Nano Technology) ทำให้การผลิตหรือการสร้างวัสดุใหม่ถูกเปลี่ยนหลักการหรือแนวคิดไปเป็นแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up Technology) ซึ่งหมายความถึง การสร้างโดยเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดในระดับอะตอมหรือโมเลกุลขึ้นไป (Molecular Reform) นำมาจัดเรียงกันทีละอะตอมหรือทีละโมเลกุลประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างผลึก (Crystal Structure) และทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีโครงสร้างเป็นระเบียบตามที่ต้องการเพื่อคุณสมบัติที่พิเศษตามที่ได้ออกแบบไว้

(Molecular Reform)

ดังนั้นฟิล์มนาโนคริสตัลคูลจึงเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในการสร้างผลึกเป็นชั้นฟิล์มบาง (Nano-Crystal to Thin film Multilayer) เพื่อให้ได้คุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้านตามที่ออกแบบไว้อย่างแม่นยำโดยสร้างแบ่งเป็นชั้นฟิล์มที่สำคัญดังนี้
1.

ชั้น Nano-Crystal UV Inhibitor ที่มีการเรียงตัวของโมเลกุลแบบพิเศษในระดับนาโนทำให้สามารถป้องกันแสง UV ได้ถึง 100% รวมถึงขยายขอบเขตการป้องกันไปถึงแสงที่มีความถี่สูงใกล้เคียงแสงยูวีได้อีกด้วย แสงในย่านนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อแสงสีฟ้า แสงบลู หรือแสงสีน้ำเงิน(Blue light) จัดเป็นแสงที่มีพลังงานสูงที่ส่งผลกระทบต่อดวงตาของเราถ้าได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการตาล้า ตาแห้ง หรือตาพร่ามัวได้ โครงสร้างของชั้น UV Inhibitor นี้สามารถป้องกันแสงที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 450 นาโนเมตรไปจนถึง 290 นาโนเมตรจึงครอบคลุมตั้งแต่แสงสีน้ำเงินไปจนถึงรังสี UVA และ UVB

2.

ชั้น Nano-Crystal IR Inhibitor ที่ได้รับการออกแบบให้โมเลกุลเรียงตัวในระดับนาโนเพื่อป้องกันรังสีอินฟราเรดได้สูงถึง 95 % ในช่วงกว้างตั้งแต่ย่าน 950 นาโนเมตร ไปจนถึง 2,500 นาโนเมตรซึ่งครอบคลุมช่วงของรังสีอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงพื้นโลก

3.

ชั้น Nano-Crystal Pigment (Inorganic Molecule) ที่ได้รับการออกแบบให้โมเลกุลของสารประกอบอนินทรีย์เรียงตัวในระดับนาโนเป็นผลึกแบบเฉพาะเพื่อสะท้อนความยาวคลื่นของแสงตามที่กำหนดเพื่อกำหนดสีของ Pigment, วางผลึกตามความหนาแน่นและรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อให้ชั้นฟิล์มมีค่าแสงผ่าน (VLT) ที่แม่นยำ รวมทั้งลดแสงสะท้อนและแสง Glare ได้สูงตามที่ออกแบบไว้


ด้วยชั้นฟิล์มบางทั้งสามชั้นนี้ที่ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีนาโนซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะของคอนทราสต์ จึงทำให้ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคารรุ่นนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องความเย็นและความใสชัดเจน


“ติดตั้งนาโนคริสตัลคูล แล้วคุณจะรู้ซึ้งถึงความเย็น”

เย็นตา เย็นผิว เย็นถึงอุปกรณ์ภายใน และช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศ


คุณจึงรู้สึก

คุณสมบัติเด่นของฟิล์มคอนทราสต์นาโนคริสตัลคูล

เป็นมิตรกับทุกสัญญาณดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณดาวเทียมจาก GPS, สัญญาณ RF ID จาก Easy pass, สัญญาณ Wi-Fi จากกล้องวงจรปิดติดรถยนต์, สัญญาณดิจิทัลจากระบบตรวจจับความดันของล้อยาง(TPMS), สัญญาณของทีวีดิจิทัล เป็นต้น

มั่นใจกับมาตรฐาน UV400 ที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักและอุปกรณ์ที่สวยงามราคาแพงในรถยนต์ของคุณให้ปลอดจากรังสี UVA และ UVB

ถนอมสายตาในเวลากลางวันด้วยค่าแสงผ่านที่ต่ำลงอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดจ้าพร้อมทั้งมาตรฐาน UV400 ที่ช่วยปกป้องดวงตาของคุณ

เทคโนโลยีการจัดเรียงในระดับโมเลกุล (Molecular Reform) ทำให้ชั้นป้องกันรังสีความร้อนในแต่ละชั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสะท้อนและปฏิเสธรังสียูวีและรังสีอินฟราเรดในช่วงที่กว้างกว่าฟิล์มทั่วไป คอนทราสต์นาโนคริสตัลคูล จึงเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำตัวเป็นฉนวนความร้อนที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี นั่นคือสามารถป้องกันความร้อนไหลเข้าและช่วยเก็บรักษาความเย็นไว้ภายในห้องโดยสาร

เทคโนโลยีการขึ้นโครงสร้างฟิล์มเป็นโครงผลึกในแต่ละชั้น (Nano-Crystal Structuring to Thin film Multilayer) จึงทำให้เนื้อฟิล์มในนาโนเซรามิกแต่ละชั้นมีความคงทนและมีอายุการใช้งานนานมากขึ้น จึงกล้ารับประกันนานถึง 7 ปีเต็ม


ความแตกต่างระหว่างฟิล์มคอนทราสต์นาโนคริสตัลคูลกับฟิล์มยี่ห้ออื่นๆ


ความแตกต่าง คอนทราสต์นาโนคริสตัลคูล ฟิล์มอื่นๆ คำอธิบาย
เทคโนโลยีการสร้างชั้นฟิล์มบาง ใช้เทคโนโลยีการจัดเรียงตัวในระดับโมเลกุลในแต่ละชั้นเพื่อสร้างคุณสมบัติเด่นตามที่ต้องการ (Molecular reform Technology) เทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบองค์ประกอบรวมด้วยสารประกอบที่จัดเตรียมไว้ การสร้างโดยเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดในระดับอะตอมหรือโมเลกุลขึ้นไปนำมาจัดเรียงกันทีละอะตอมหรือทีละโมเลกุล (Molecular Reform) ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างผลึก (Crystal Structure) ทำให้ได้โครงสร้างเป็นระเบียบตามที่ต้องการเพื่อคุณสมบัติที่พิเศษตามที่ได้ออกแบบไว้เช่น การสะท้อนและป้องกันรังสีตามความยาวคลื่นแสงที่กำหนด
โครงสร้างของฟิล์ม ใช้เทคโนโลยีนาโนสร้างผลึกของชั้นฟิล์มหลายชั้นวางซ้อนกัน (Nano-Crystal to Thin Film Multilayer) ทำรวมเป็นชั้นเดียว ด้วยหลักการแบบ Thin Film Multilayer จึงทำให้เราสามารถออกแบบให้ฟิล์มมีคุณสมบัติโดดเด่นในแต่ละชั้นได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นชั้นป้องกันรังสียูวี, ชั้นป้องกันรังสีอินฟราเรด และชั้นเม็ดสี
คุณสมบัติเด่นของฟิล์ม มีคุณสมบัติเด่นที่พร้อมกันในรุ่นเดียวกัน มีคุณสมบัติเด่นเป็นข้อๆในแต่ละรุ่น ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นทำให้เราสามารถสร้างฟิล์มที่มีคุณสมบัติเด่นพร้อมกันในด้านการป้องกันรังสีความร้อนได้สูงทั้งยูวีและอินฟราเรดรวมถึงความคมชัดและการลดแสงพร่ามัว (Glare Reduction)