เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตฟิล์มมีอยู่ 5 ประเภท

1. Dyeing หรือ Coloring คือกระบวนการย้อมสีลงที่ฟิล์มโดยการย้อมโดยตรงที่ฟิล์มชั้นโพลีเอสเตอร์(Dyeing) หรือการใส่สีลงไปที่กาวก่อนเคลือบกาวลงบนฟิล์มโพลีเอสเตอร์(Coloring)

2. Coating การเคลือบที่ผิว กระบวนการนี้จะใส่วัสดุเคลือบลงบนลูกกลิ้ง และใช้ลูกกลิ้งเป็นตัวเคลือบผิวลงบนฟิล์มโพลีเอสเตอร์ (PET) ตัวอย่างเช่นการเคลือบผิวให้แข็ง และการเคลือบชั้นกาว

3. Laminating คือการนำฟิล์มที่เคลือบกาวไปติดกับฟิล์มอีกอันหนึ่งด้วยการใช้ลูกกลิ้งกดทับให้ทั้งสองฟิล์มติดกัน

4. Metalizing คือ กระบวนการสร้างชั้นโลหะบนฟิล์มโพลีเอสเตอร์ด้วยวิธีให้ไอของโลหะในระบบสุญญากาศเกาะติดเป็นชั้นบางบนผิวหน้าที่เย็นของฟิล์มโพลีเอสเตอร์ กระบวนการนี้จะได้ผลผลิตที่เร็วกว่ากระบวนการสปัตเตอร์ และด้วยความเป็นโลหะบนเนื้อฟิล์มจึงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “ฟิล์มโลหะ (Metallized film)”

5. Sputtering คือกระบวนการที่ใช้เคลือบฟิล์มบางโดยไอเชิงฟิสิกส์ในสุญญากาศคล้ายกับกระบวนการ Metalizing แต่สปัตเตอริ่งจะใช้หลักการส่งผ่านโมเมนตัม โดยการปล่อยให้ผิวหน้าของของแข็งถูกระดมยิงด้วยอนุภาคที่มีพลังงานจลน์ อะตอมที่ผิวของแข็งจะหลุดกระเด็นออกมาเนื่องจากการชนกันระหว่างอะตอมที่ผิวและอนุภาคพลังงาน และอะตอมที่หลุดออกมาจากผิวของแข็งนี้จะไปก่อตัวบนชิ้นงานเกิดเป็นฟิล์มบางขึ้นตามต้องการ กระบวนการนี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีที่สามารถสร้างฟิล์มบางของโลหะ หรือธาตุอื่นๆได้หลากหลายและได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงมาก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “กระบวนการสปัตเตอริ่ง (Sputtering Process)”