Kontrast คือ ฟิล์มโฟโตโครมิกสำหรับกระจกรถยนต์และอาคารเจนเนอเรชั่นใหม่ที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีระดับนาโน Magnetron Sputtering ซึ่งใช้เทคนิคขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุมพลาสม่าเพื่อเสริมการระดมยิงของอนุภาคไอออน เทคโนโลยี, เครื่องจักรและสายการผลิตฟิล์ม Kontrast นี้เป็นของบริษัท Leybold Optics GmbH จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกของเทคโนโลยีการเคลือบผิวฟิล์มบาง จึงสามารถวางชั้นของฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆให้เรียงตัวและประกอบเป็นฟิล์มพิเศษขึ้นมาได้ซึ่งชั้นของฟิล์มดังกล่าวได้แก่ ชั้นโฟโตโครมิก ชั้นนาโนเซรามิก และชั้นอนุภาคเงิน เป็นต้น
ภาพโครงสร้างชั้นของฟิล์ม (Film Layer Structure)ชั้นโฟโตโครมิก มีคุณสมบัติพิเศษในการเปลี่ยนความเข้มของฟิล์มได้สูงถึง 35%เมื่อได้รับแสงอาทิตย์เพียงไม่กี่วินาที (แบรนด์ที่เป็นเทคโนโลยีเก่าทั่วไปเปลี่ยนได้เพียง 3-10%)

ชั้นนาโนเซรามิก มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างเฉดสีขึ้นจากชั้นของอนุภาคระดับนาโนของเซรามิกที่ไม่นำไฟฟ้าซึ่งมีขนาดเล็กมากจนสามารถป้องกันการเกิดความมัวและแสงพร่าในขณะมองผ่านฟิล์ม จึงมีคุณสมบัติ เด่นด้านความคมชัดจากภายใน และมองเห็นเฉดสีชัดเจนจากภายนอก และด้วยความเป็นฉนวนของสารเซรามิกจึงเป็นฉนวนความร้อนที่ป้องกันรังสีอินฟราเรดได้อย่างยอดเยี่ยม

ชั้นอนุภาคเงิน มีคุณสมบัติพิเศษในการทำหน้าที่สะท้อนความร้อนออกจากฟิล์มเป็นการแก้ปัญหาการที่เซรามิกดูดซับความร้อน จึงทำให้ฟิล์มของคุณเป็น “ฉนวนความร้อนที่สะท้อนความร้อนได้ดี” อีกด้วย