โครงสร้างและเทคโนโลยีของฟิล์มติดกระจก

สมรรถนะและคุณสมบัติของฟิล์มติดกระจกจะขึ้นอยู่กับประเภทและคุณสมบัติของแต่ละชั้นที่ประกอบขึ้นเป็นฟิล์ม
องค์ประกอบพื้นฐานของฟิล์มติดกระจกประกอบด้วย

A = Release liner คือชั้นที่อยู่หน้าสุดเพื่อป้องกันชั้นกาวของฟิล์ม ชั้นนี้จะต้องลอกทิ้งเมื่อติดตั้งบนกระจก

B = Mounting adhesive ชั้นกาวที่ทำหน้าที่ยึดติดฟิล์มกับกระจก

C= UV inhibitor ชั้นป้องกันรังสี UV บางโครงสร้าง ชั้น B และ C รวมมาเป็นชั้นเดียวกัน

D = Laminating adhesive ชั้นกาวภายในที่ทำหน้าที่ยึดชั้นต่างๆภายในของฟิล์ม

E = ชั้นโพลีเอสเตอร์ (PET) หรือชั้น Substrate ที่ผู้ผลิตมักจะใส่คุณสมบัติพิเศษหรือหน้าที่พิเศษลงไปที่ชั้นนี้ ชั้นนี้จึงอาจจะมีหลายชั้นในตัวเพื่อสร้างคุณสมบัติที่หลากหลายให้กับฟิล์ม เช่นเป็นชั้นที่สร้างเฉดสี, ชั้นคาร์บอน, ชั้นเซรามิก, ชั้นโลหะ (ซิลเวอร์, โครเมียม,) หรือชั้นโฟโตโครมิก เป็นต้น

F= ชั้น Hard coating เคลือบด้วยอคริลิกแข็งเป็นชั้นที่มีผิวหน้าแข็งป้องกันการขีดข่วนจะเป็นชั้นนอกสุดของฟิล์มเพื่อปกป้องให้ฟิล์มใสและสวยงาม