เงาสะท้อนรบกวนทัศนวิสัยการขับขี่เวลามองกระจกข้างตอนกลางคืนแก้อย่างไร?

ปัญหานี้สาเหตุหลักเกิดจากฟิล์มของรถคุณมีความเข้มมากเกินไป ทำให้แสงจากวัตถุนอกรถในตอนกลางคืน (ที่มีค่าต่ำ) ผ่านกระจกหน้าต่างเข้ามาได้น้อยกว่าหรือมีปริมาณใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับแสงที่เกิดจากเงาสะท้อนของวัตถุภายในรถ ลองดูภาพกราฟฟิกข้างล่างนี้ จะเห็นว่าปริมาณแสงตามเส้นสีเขียวและเส้นสีแดงมีขนาดใกล้เคียงกันเราจึงมองเห็นเงาสะท้อนของวัตถุภายในได้ชัดจึงเป็นการรบกวนสายตาและทำให้มองเห็นวัตถุนอกรถไม่ชัดเจนแต่สำหรับกรณีฟิล์มคอนทราสต์ เนื่องจากฟิล์มจะมีความเข้มลดลงในตอนกลางคืน 10-30% หรือกล่าวได้ว่า ค่าแสงผ่านของฟิล์มจะเพิ่มขึ้นในตอนที่ไม่ถูกแสงแดด ทำให้แสงจากวัตถุนอกรถในตอนกลางคืนผ่านหน้าต่างเข้าสู่ดวงตาของเราได้มากขึ้น 10-30% เราจึงมองเห็นวัตถุนอกรถได้ดีเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะเห็นเงาของวัตถุในรถบนกระจก หน้าต่าง จากภาพกราฟิกจะเห็นได้ว่าปริมาณแสงเส้นสีเขียวที่เข้าสู่ดวงตาจะมีค่ามากกว่าเส้นสีแดง

เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ตันวรรณรักษ์